Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Tôn Giáo
Nhà phát hành:Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Bộ sách Tứ Thư của Nho giáo ra đời cách nay khoảng hơn 2.000 năm, đã trải qua bao sóng gió theo những giai đoạn thăng trầm của lịch sử...Chi tiết >>
Giá bìa: 595,000 đ
Giá bán: 505,750 đ
Tiết kiệm: 89,250 đ
Đặt hàng trước
Tác giả:
Dịch giả:Đỗ Hùng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Hồng Đức
Nhà phát hành:First News
Giới thiệu nội dung -Phạm Xuân Ẩn, một cái tên chứa biết bao điều bí ẩn, không chỉ với người Việt Nam, mà đối với cả rất nhiều chính khách và báo chí thế...Chi tiết >>
Giá bìa: 168,000 đ
Giá bán: 134,400 đ
Tiết kiệm: 33,600 đ
Đặt hàng trước
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Trẻ
Giới thiệu nội dung -Đây là năm thứ 6 của Harry Potter tại trường Hogwarts. Trong lúc những thế lực hắc ám của Voldemort gieo rắc nỗi kinh hoàng và sợ hãi ở khắp...Chi tiết >>
Giá bìa: 215,000 đ
Giá bán: 172,000 đ
Tiết kiệm: 43,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Dịch giả:Ngọc Thứ Lang
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Đông A
Giới thiệu nội dung -Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ...Chi tiết >>
Giá bìa: 108,000 đ
Giá bán: 91,800 đ
Tiết kiệm: 16,200 đ
Đặt mua
Tác giả:
Dịch giả:Ngọc Thứ Lang
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Đông A
Giới thiệu nội dung -Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ...Chi tiết >>
Giá bìa: 150,000 đ
Giá bán: 120,000 đ
Tiết kiệm: 30,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Huy Hoàng
Giới thiệu nội dung -"Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 112,000 đ
Tiết kiệm: 28,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Huy Hoàng
Giới thiệu nội dung -"Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 112,000 đ
Tiết kiệm: 28,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Huy Hoàng
Giới thiệu nội dung -"Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 112,000 đ
Tiết kiệm: 28,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Huy Hoàng
Giới thiệu nội dung -"Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 126,000 đ
Tiết kiệm: 14,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản:Văn Học
Nhà phát hành:Huy Hoàng
Giới thiệu nội dung -"Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử" là sự hội tụ của trí tuệ và âm mưu; của tài năng hùng biện cao siêu và chiến thuật, mưu...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 126,000 đ
Tiết kiệm: 14,000 đ
Đặt mua
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting