Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: Lĩnh vực phát triển Nhận Thức

Nhà xuất bản:Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành:Adc
Năm xuất bản: 2013
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 19x27
Cân nặng: 350 (gram)
Đánh giá:
(Có 0 bình chọn)
Giới thiệu nội dung -
Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng...
Xem thêm

Giá bán: 36,000 đ
Giá bìa: 36,000 đ
Số lượng mua

Tuyển chọn giáo án cho mẫu giáo - gồm 19 cuốn, được chia theo 5 lĩnh vực và theo các độ tuổi sẽ hỗ trợ giáo viên cách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động học với những tác động giáo dục được cân nhắc cẩn thận để trẻ có thể tiến bộ nhanh nhât, đặc biệt là trẻ được khuyến khích tự làm, tự tìm hiểu, khám phá và thực hành trải nghiệm...dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Sách dành cho Giáo Viên Mầm non.

Các cô tìm mua trọn bộ 19 cuốn : TUYỂN CHỌN GIÁO ÁN DÀNH CHO MẪU GIÁO  theo nhóm tuổi 

1. Nhóm tuổi 3-4 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

2. Nhóm tuổi 3-4 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

3. Nhóm tuổi 4-5 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

4. Nhóm tuổi 5-6 tuổi: Seri 5 cuốn - Lĩnh vực phát triển thể chất; Lĩnh vực phát triển nhận thức; Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội; Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ

Lits danh sách

 

Bộ Tuyển chọn giáo án giỏi cấp Tỉnh từ các Sở GD&ĐT
Sau 4 năm thực hiện Chương trình GDMN mới  
1   Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng,
Nguyễn Thanh Giang, Trần Thu Hoà
64 19*26.5 GV 19,500
2   Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực
phát triển Thế chất
Phan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Trần Thu Hoà, Nguyễn Minh Huyền  48 19*26.5 GV 12,000
3   Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Đặng Lan Phương, Nguyễn Thanh Giang  64 19*26.5 GV 15,000
4   Tuyển chọn giáo án cho nhóm trẻ 24 — 36 tháng — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Nguyễn Minh Thảo  48 19*26.5 GV 12,000
5   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền  152 19*26.5 GV 30,500
6   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Phan Lan Anh, Trịnh Hồng Dương, Hoàng Công Dụng 152 19*26.5 GV 30,500
7   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hội Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương, Hoàng Thị Dinh 64 19*26.11 GV 19,500
8   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Lý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Giang, Trương Đắc Nguyên 64 19*26.5 GV 19,500
9   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 — 4 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Phan Lan Anh, Vương Cảnh Tuất, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Bách Chiến 112 19*26.5 GV 18,500
10   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thu Hoà, Nguyễn Thanh Giang 176 19*26.5 GV 35,000
11   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Hằng  176 19*26.5 GV 35,000
12   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thanh Giang 112 19*26.5 GV 18,500
13   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Lý Thị Hằng, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Thanh Huyền 160 19*26.5 GV 32,000
14   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 4 — 5 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Nguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng  112 19*26.5 GV 18,500
15   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Nhận thức Nguyễn Thị Xuân, Lý Thị Hằng, Nguyễn Thanh Giang 200 19*26.5 GV 39,000
16   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ Nguyễn Thị Hiếu, Trịnh Hồng Dương, Vũ Thị Hằng 200 19*26.5 GV 39,000
17   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Tình cảm - kĩ năng xã hội Phan Lan Anh, Trịnh Thị Xim, Đặng Lan Phương  176 19*26.5 GV 35,000
18   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thể chất Phan Lan Anh, Trần Nguyệt Thanh, Nguyễn Bách Chiến, Nguyễn Minh Huyền 112 19*26.5 GV 18,500
19   Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5 — 6 tuổi — Lĩnh vực phát triển Thẩm mĩ Nguyễn Thị Hiếu, Vương Cảnh Tuất, Hoàng Công Dụng  160 19*26.5 GV 32,000

Liên hệ để được cung cấp Danh mục sách Mầm non - 0987643939_Mr.Kiên (Chuyên cung cấp Sách Mầm non) - Tải Danh/ Dowsload mục tại đây

Hỗ trợ trực tuyếnwaiting