Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Tứ Thư là bốn quyển sách kinh điển của văn học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn làm nền tảng cho triết học Trung Hoa và...Chi tiết >>
Giá bìa: 140,000 đ
Giá bán: 119,000 đ
Tiết kiệm: 21,000 đ
Đặt hàng trước
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Tập sách mỏng này được hình thành từ một ý tưởng sáng tạo khá độc đáo của các tác giả. Nội dung chính của tập sách dựa vào hai bản...Chi tiết >>
Giá bìa: 15,000 đ
Giá bán: 12,750 đ
Tiết kiệm: 2,250 đ
Đặt hàng trước
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Truyện Phật Thích-ca là tác phẩm được học giả Đoàn Trung Còn biên soạn từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Dựa vào những truyện tích còn được ghi lại...Chi tiết >>
Giá bìa: 47,000 đ
Giá bán: 39,950 đ
Tiết kiệm: 7,050 đ
Đặt mua
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Đây là tuyển tập các truyện tích Phật giáo liên quan đến ý nghĩa của mùa Vu Lan, hay nói rõ hơn là ý nghĩa hiếu kính cha mẹ. Những...Chi tiết >>
Giá bìa: 50,000 đ
Giá bán: 42,500 đ
Tiết kiệm: 7,500 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Công Giáo Và Đức Kitô cốt yếu dành cho những bạn ở ngoài Công giáo, muốn có kiến thức về Công giáo, một tôn giáo từ Israel được truyền sang...Chi tiết >>
Giá bìa: 300,000 đ
Giá bán: 240,000 đ
Tiết kiệm: 60,000 đ
Đặt mua
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Drukpavietnam
Giới thiệu nội dung -Thiền - Năng lực chữa lành, sáng tại và hạnh phúc: Khi trí tuệ hiện diện bạn sẽ thấy chân lý ở mọi nơi - Đó chính là sự an...Chi tiết >>
Giá bìa: 37,000 đ
Giá bán: 31,450 đ
Tiết kiệm: 5,550 đ
Đặt mua
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Nhà phát hành: Thiện Tri Thức
Giới thiệu nội dung -Lời tựa1- Lợi ích của từ bi2- Tu tập phát triển tâm từ bi3- Từ bi toàn cầu4- Tôn giáo chung5- Nền tảng của đạo Phật6- Bồ Tát đạo7- Tám...Chi tiết >>
Giá bìa: 40,000 đ
Giá bán: 36,000 đ
Tiết kiệm: 4,000 đ
Đặt mua
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Giá bìa: 35,000 đ
Giá bán: 31,500 đ
Tiết kiệm: 3,500 đ
Đặt mua
Lương Hoàng Sám - Hòa thượng: Thích Trí Tịnh - Thích Viên Giác
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Hương Trang
Giới thiệu nội dung -Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bực đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏilỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên.Các tội lỗi...Chi tiết >>
Giá bìa: 90,000 đ
Giá bán: 90,000 đ
Đặt mua
Phật bản tôn hộ mệnh
Tác giả:
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Nhà phát hành: Drukpavietnam
Giới thiệu nội dung -Phật bản tôn hộ mệnh: Kiếp sống con người trong biển khổ luân hồi bị trói buộc vào bốn nỗi khổ đau lớn: SINH - GIÀ - BỆNH - CHẾT...Chi tiết >>
Giá bìa: 21,000 đ
Giá bán: 21,000 đ
Đặt mua
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting