Khi bạn muốn Giadinhbook.com.vn gởi lại mật khẩu, vui lòng làm theo các bước sau:
1. Nhập email tài khoản mà bạn đã tạo, sau đó Click nút "Tìm lại mật khẩu"
2. Giadinhbook.com.vn sẽ gởi 1 email xác nhận yêu cầu này.
3. Bạn đăng nhập tài khoản email, mở email giadinhbook.com.vn đã gởi và click vào xác nhận yêu cầu.
4. Sau khi xác nhận giadinhbook.com.vn sẽ gởi tiếp một email chứa mật khẩu vào email bạn.
5. Quay lại giadinhbook.com.vn và đăng nhập.
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting