Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên

Mã vạch: 8934994152693Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 135

Kích thước: 19x27

Cân nặng: 250 Gram

Nhà xuất bản: Giáo Dục VN, Mĩ Thuật Truyền Thông

Lượt xem: 3,371

Đánh giá:
(Có 0 bình chọn)

Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viênChuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số02/2008/QĐ-BGDDT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo đó Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 1700/BGDDT-NGCBQLGD, ngày 23/03/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDDT Xem thêm


 
Giá bán: 30,000đ
Giá bìa: 30,000đ
+
-
addtocart
Giới thiệu về nội dung:

Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số02/2008/QĐ-BGDDT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo đó Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 1700/BGDDT-NGCBQLGD, ngày 23/03/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDDT