Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên

Tác giả: Bộ GD&ĐT
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Mĩ Thuật Truyền Thông
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 135
Kích thước: 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Đánh giá:
(Có 0 bình chọn)
Giới thiệu nội dung -
Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viênChuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số02/2008/QĐ-BGDDT, ngày...
Xem thêm

Giá bán: 30,000đ
Giá bìa: 30,000đ
Số lượng mua
addtocart
Giới thiệu về nội dung:

Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên


Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số02/2008/QĐ-BGDDT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo đó Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 1700/BGDDT-NGCBQLGD, ngày 23/03/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDDT