Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên (2012)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Nhà phát hành: Adc
Hình thức bìa: Bìa mềm
Số trang: 135
Kích thước 19x27
Cân nặng: 250 (gram)
Giá bìa: 30,000 đ
Hết hàng

Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp Giáo viên mầm non vào đánh giá giáo viên

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được ban hành theo Quyết định số02/2008/QĐ-BGDDT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, kèm theo đó Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 1700/BGDDT-NGCBQLGD, ngày 23/03/2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDDT

Xem Thêm Nội Dung

Chat với giadinhbook.com.vnwaiting