combo-doraemon-truyen-ngan-bo-45-tap

Combo: Doraemon - Truyện ngắn: Bộ 45 tập

Tác giả:
Dịch giả:Hồng Giang
Nhà xuất bản:Kim Đồng
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13x19
Cân nặng: 7000 (gram)
Đánh giá:
(Có 3 bình chọn)
Giới thiệu nội dung -
Mỗi tập truyện là một cuộc phưu lưu khám phá những chân trời mới lạ. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng cùng nhóm bạn Doraemon, Nobita, Shizuka,...
Xem thêm

Giá bán: 648,000 đ
Tiết kiệm: 72,000 đ(-10%)
Giá bìa: 720,000 đ
Số lượng mua

Mỗi tập truyện là một cuộc phưu lưu khám phá những chân trời mới lạ. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng cùng nhóm bạn Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo đến các vùng đất xa xôi, kì bí và cảm nhận những khoảnh khắc tình bạn tươi đẹp của cuộc đời!

 

Tìm đọc trọn bộ seerri 45 tập

 

1 6152204340001 Doraemon truyện ngắn - Tập 1 (2015) cuốn 16,000
2 6152204340002 Doraemon truyện ngắn - Tập 2 (2015) cuốn 16,000
3 6152204340003 Doraemon truyện ngắn - Tập 3 (2015) cuốn 16,000
4 6152204340004 Doraemon truyện ngắn - Tập 4 (2015) cuốn 16,000
5 6152204340005 Doraemon truyện ngắn - Tập 5 (2015) cuốn 16,000
6 6152204340006 Doraemon truyện ngắn - Tập 6 (2015) cuốn 16,000
7 6152204340007 Doraemon truyện ngắn - Tập 7 (2015) cuốn 16,000
8 6152204340008 Doraemon truyện ngắn - Tập 8 (2015) cuốn 16,000
9 6152204340009 Doraemon truyện ngắn - Tập 9 (2015) cuốn 16,000
10 6152204340010 Doraemon truyện ngắn - Tập 10 (2015) cuốn 16,000
11 6152204340011 Doraemon truyện ngắn - Tập 11 (2015) cuốn 16,000
12 6152204340012 Doraemon truyện ngắn - Tập 12 (2015) cuốn 16,000
13 6152204340013 Doraemon truyện ngắn - Tập 13 (2015) cuốn 16,000
14 6152204340014 Doraemon truyện ngắn - Tập 14 (2015) cuốn 16,000
15 6152204340015 Doraemon truyện ngắn - Tập 15 (2015) cuốn 16,000
16 6152204340016 Doraemon truyện ngắn - Tập 16 (2015) cuốn 16,000
17 6152204340017 Doraemon truyện ngắn - Tập 17 (2015) cuốn 16,000
18 6152204340018 Doraemon truyện ngắn - Tập 18 (2015) cuốn 16,000
19 6152204340019 Doraemon truyện ngắn - Tập 19 (2015) cuốn 16,000
20 6152204340020 Doraemon truyện ngắn - Tập 20 (2015) cuốn 16,000
21 6152204340021 Doraemon truyện ngắn - Tập 21 (2015) cuốn 16,000
22 6152204340022 Doraemon truyện ngắn - Tập 22 (2015) cuốn 16,000
23 6152204340023 Doraemon truyện ngắn - Tập 23 (2015) cuốn 16,000
24 6152204340024 Doraemon truyện ngắn - Tập 24 (2015) cuốn 16,000
25 6152204340025 Doraemon truyện ngắn - Tập 25 (2015) cuốn 16,000
26 6152204340026 Doraemon truyện ngắn - Tập 26 (2015) cuốn 16,000
27 6152204340027 Doraemon truyện ngắn - Tập 27 (2015) cuốn 16,000
28 6152204340028 Doraemon truyện ngắn - Tập 28 (2015) cuốn 16,000
29 6152204340029 Doraemon truyện ngắn - Tập 29 (2015) cuốn 16,000
30 6152204340030 Doraemon truyện ngắn - Tập 30 (2015) cuốn 16,000
31 6152204340031 Doraemon truyện ngắn - Tập 31 (2015) cuốn 16,000
32 6152204340032 Doraemon truyện ngắn - Tập 32 (2015) cuốn 16,000
33 6152204340033 Doraemon truyện ngắn - Tập 33 (2015) cuốn 16,000
34 6152204340034 Doraemon truyện ngắn - Tập 34 (2015) cuốn 16,000
35 6152204340035 Doraemon truyện ngắn - Tập 35 (2015) cuốn 16,000
36 6152204340036 Doraemon truyện ngắn - Tập 36 (2015) cuốn 16,000
37 6152204340037 Doraemon truyện ngắn - Tập 37 (2015) cuốn 16,000
38 6152204340038 Doraemon truyện ngắn - Tập 38 (2015) cuốn 16,000
39 6152204340039 Doraemon truyện ngắn - Tập 39 (2015) cuốn 16,000
40 6152204340040 Doraemon truyện ngắn - Tập 40 (2015) cuốn 16,000
41 6152204340041 Doraemon truyện ngắn - Tập 41 (2015) cuốn 16,000
42 6152204340042 Doraemon truyện ngắn - Tập 42 (2015) cuốn 16,000
43 6152204340043 Doraemon truyện ngắn - Tập 43 (2015) cuốn 16,000
44 6152204340044 Doraemon truyện ngắn - Tập 44 (2015) cuốn 16,000
45 6152204340045 Doraemon truyện ngắn - Tập 45 (2015) cuốn 16,000

 

Hỗ trợ trực tuyếnwaiting